Kolejne działania w ramach uzbrojenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Kolejne działania w ramach uzbrojenia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego

Jaworznickie Wodociągi, Gmina Miasta Jaworzna i Spółka Restrukturyzacji Kopalń, podpisały umowę na współpracę w zakresie zagospodarowania przez jaworznickie Wodociągi wód kopalnianych, pochodzących z CZOK Jan Kanty w Jaworznie, na potrzeby m.in. Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Działania te są możliwe m.in. dzięki współpracy Gminy i Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., która oficjalnie przekazała na rzecz Jaworzna, ok. 4 ha działek na terenach byłej kopalni Jan Kanty, a przede wszystkim dzięki 100 mln środków rządowych pozyskanych na uzbrojenie terenu Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Na jednej z pozyskanych działek na terenie po kopalni Jan Kanty, planowana jest budowa nowej stacji uzdatniania wody – zasilanej wodami kopalnianymiOczyszczona woda będzie dostarczana do przedsiębiorstw zlokalizowanych w JOG oraz na potrzeby mieszkańców. Nowy zasób wody odciąży dotychczasowe ujęcia miejskie i zapewni bezpieczeństwo dostaw na kolejne dziesięciolecia. Program Gminy Miasta Jaworzna na nowe inwestycje w sieć wodociągowe i kanalizacyjne to efekt pozyskanych, zewnętrznych środków w wysokości 100 mln złotych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – obudowa infrastruktury stref gospodarczych w kraju.

– W miejscu po dawnej Kopalni Jan Kanty – w ramach transformacji obszarów przemysłowych powstanie Stacja Uzdatniania Wody, która docelowo obsługiwać będzie m.in. Jaworznicki Obszar Gospodarczy. To kolejny ważny krok w przygotowaniu nowoczesnej strefy inwestycyjnej. To między innymi tutaj zainwestowane zostaną pozyskane przez nas na uzbrojenie w sieci wod – kan środki. Nowoczesne technologie i wykorzystanie istniejących możliwości, w tym oczyszczanie wód pokopalnianych pozwoli zapewnić stałe dostawy wody dla terenu inwestycyjnego i mieszkańców Jaworzna – mówi Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert

Umowa na zakup wody

– Umowa obejmuje zakup wolumenów wody surowej przez Jaworznickie Wodociągi na potrzeby Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Umożliwi to miastu i wodociągom uzdatnianie wody kopalnianej na nowoprojektowanej Stacji Uzdatniania Wody Jan Kanty. Nowe ujęcie może w przyszłości stanowić dodatkowe źródło wody pitnej dla Jaworzna, zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie normami. Przewiduje się, że budowa stacji wraz z układem technologicznym potrwa ponad 2 lata i może pochłonąć środki rzędu ponad 50 milionów złotych – mówi Prezes Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

Według koncepcji, opracowanej przez zespół specjalistów, w tym naukowców z Politechniki Śląskiej z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki wynika, że układ technologiczny SUW Jan Kanty będzie składać się m.in. z urządzeń do ozonowania wody, lamp UV, odwróconej osmozy oraz zestawów filtrów i membran do odsalania wody. 

Inwestycja jest jednym z zadań Projektu „Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi”, realizowanym i finansowanym w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Jaworznicki Obszar Gospodarczy (JOG), to szansa na nowe, przemysłowe otwarcie dla Jaworzna i regionu. Tym razem już nie związane z przemysłem surowcowym, czy energetycznym, ale z nowoczesnymi i zaawansowanymi technologicznie branżami. Zapewnić ma tysiące miejsc pracy dla kolejnych pokoleń mieszkańców Jaworzna oraz okolic. 
Z szacunków Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wynika, że obszar będzie mógł  wygenerować pomiędzy 10 a 12 tysięcy nowych miejsc pracy. JOG będzie więc miał olbrzymią szansę stać się tętniącym życiem, przemysłowym sercem Jaworzna. Położonym z dala od osiedli mieszkaniowych, za to blisko źródła zasilania (elektrownia) i głównych szlaków komunikacyjnych.