Kolejne prace w ramach projektu „Rynek od. Nowa”

Kolejne prace w ramach projektu „Rynek od. Nowa”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji przystępuje do przebudowy kolejnej sieci wodnej i kanalizacyjnej w ramach projektu „Rynek od. Nowa”. Tym razem prace prowadzone są na ul. Zielonej. Wcześniej pomyślnie zakończyła się przebudowa sieci w ul. Sławkowskiej i ul. Sienkiewicza.
Zgodnie z planami od ul. Sienkiewicza zostanie poprowadzony w kierunku ul. Zielonej sięgacz, na którym w przyszłości możliwa będzie działalność usługowa. Dlatego też zależy zapewnić tam zarówno dostawę wody jak również odprowadzenie ścieków. Budowa sięgacza rozpocznie się w roku przyszłym. Wcześniej jednak należy zadbać o infrastrukturę, której na pierwszy rzut oka nie widać.
– Nowy rurociąg poprowadzony zostanie wzdłuż zaprojektowanego sięgacza wraz z odgałęzieniami przyłączy, które doprowadzone zostaną do granic każdej  z działek – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK – Takie rozwiązanie pozwoli na wykonanie dalszego odcinka przyłącza bez ewentualnego naruszenia nowej nawierzchni.

Budowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna na dłuższym odcinku przebiegać ma praktycznie równolegle wobec siebie. Pierwotnie zakładano, że zostanie ona włączona do eksploatowanej już sieci w ul. Sienkiewicza, co znacznie ułatwiłoby realizację całego projektu. Na takie rozwiązanie nie zgodzili się jednak wszyscy właściciele działek, na terenie których należałoby przeprowadzić niezbędne prace ziemne. Z tego też powodu sieć wodociągowa włączona zostanie do rurociągu w ul. Zielonej, a sieć kanalizacyjna do istniejącego kanału ogólnospławnego w rejonie ul. Grunwaldzkiej 52.
Zakończenie tego zadania, które warte jest ponad 100 tys. zł, planowane jest w połowie grudnia – podsumowuje rzecznik MPWiK.
Budową sięgacza zajmie się Miejski Zarząd Dróg i Mostów. Prawdopodobnie w dalszym ciągu Gmina prowadzić będzie rozmowy z właścicielem jednej z działek w rejonie ul. Zielonej, której pozyskanie umożliwiłoby budowę łącznika pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Zieloną. Niezależnie jednak od efektów tych rozmów prace ruszą już w przyszłym roku.
– Gotowy jest już projekt techniczny, będziemy mieć też zapewnione środki finansowe – mówi Sebastian Kuś, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. – Na dzień dzisiejszy przyjmujemy, że będzie to sięgacz o długości blisko 85 metrów i szerokości ok.15 m.
Projekt techniczny przewiduje wykonane odwodnienia, a następnie ułożenie nawierzchni z kostki brukowej i kamiennej. Pojawi się też oświetlenie, obiekty małej architektury i zieleńce.