Kolejne remonty wodociągów w centrum miasta

Kolejne remonty wodociągów w centrum miasta

Zakończono prace związane z remontami przyłączy wodociągowych. Obejmowały one budynki położone bezpośrednio przy płycie Rynku. To kolejne działania przygotowawcze zmierzające do odnowienia samej płyty.
Prace związane z wymianą instalacji dotyczyły posesji w ulicy Rynek 2,4,6, 8 i 10. Remont obejmował także wcześniejszą wymianę przyłączy w ulicy Pocztowej 8,6,4,i 2. Dzięki przeprowadzonym pracom, pod płytą rynku nie będą przebiegały elementy infrastruktury wodociągowej. Tym samym w przyszłości nie będzie konieczności ingerencji  w jej nawierzchnię.
Przeprowadzony remont umożliwił zasilanie powyższych posesji od nowej strony. Woda do budynków znajdujących się w ścisłej zabudowie miasta dostarczana jest od ulicy Grunwaldzkiej oraz Sienkiewicza.
Na zlecenie Urzędu Miasta wodociągi wykonały już kompleksową modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej m. in. w ulicy Sławkowskiej, Słowackiego, Sienkiewicza oraz Zielonej.