Kolejny rok, w którym taryfa za wodę i ścieki pozostaje bez zmian.

Kolejny rok, w którym taryfa za wodę i ścieki pozostaje bez zmian.

20 kwietnia MPWiK złożył do Prezydenta Miasta wniosek taryfowy, w którym zapisano utrzymanie ceny wody za jeden metr sześcienny na obecnym poziomie 5,23 zł, a ścieków na poziomie 8,95 zł. Cena wody, która w 2014 roku została obniżona o 16 groszy, nie ulegnie zmianie już po raz trzeci. Podobnie jak opłaty stałe, które także od kilku lat nie były podwyższane. Pomimo niezmienianej od lat ceny wody, Spółka wciąż inwestuje i modernizują infrastrukturę wod-kan. W okresie ostatnich 5 lat wodociągi zmodernizowały i wybudowały 150 km sieci wod-kan, za ponad 320 mln zł. Za tę kwotę wybudowano m.in. przepompownie ścieków na ulicy Batorego, zmodernizowano 5 zbiorników wody pitnej WARPIE, wyremontowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na os. Podłęże, os. Stałym, Łubowcu, Skałka. Zmodernizowano głębinowe ujęcia wody pitnej oraz wybudowano nowoczesne ujęcie wody pitnej Piaskownia. W latach 2012 – 2014 powstało 100 km kanalizacji w 6 dzielnicach dla blisko 15 tysięcy mieszkańców. Firma zainwestowała znaczące środki w zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, służącego do kontroli i badania jakości wody. 

W 2017/2018 roku Spółka planuje realizować kolejne milionowe inwestycje m.in. budowę kanalizacji w Jeleniu Łęgu, Dąbrowie Narodowej oraz w Byczynie, a także wymianę sieci wodociągowej w Ciężkowicach. Spółka od lat podejmuje także szereg działań z zakresu  restrukturyzacji i optymalizacji kosztów m.in. poprzez dyscyplinę wydatków, zakup sprzętu pozwalającego zmniejszyć koszty bieżącej eksploatacji, a także poprzez wprowadzenie comiesięcznego odczytu i rozliczenia odbiorców.