Koźmin

Koźmin

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 18.07.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 18:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się w dzielnicy Koźmin. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.