Koźmin

Koźmin

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 19.02.2014 r., od godziny 08:00 do godziny 15:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Jesiennej, Łazowej, Jałowcowej, Paprotki.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.