KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie informuje, że w wyniku bieżącego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przy ulicy Krakowskiej 139, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 155, 155a, 159, 161, 163,165, na terenie zakładu produkcyjnego CONTRAKTOR oraz w Chrzanowie przy ulicy Głogowej 260, 260a, 861 oraz przy ulicy Śląskiej 98 stwierdzono przekroczenia w stosunku do wymagań określonych przez Ministra Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U nr 61 poz. 417 z późn. zm.).

W związku z powyższym w w/w budynkach woda nie nadaje się do spożycia.
Obecnie woda nadaje się wyłącznie do celów sanitarno-higienicznych.

MPWiK Sp. z o.o. podjął natychmiastowe działania mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody poprzez płukanie i dezynfekcję sieci wodociągowej. Jednocześnie wezwano RPWiK Chrzanów, który jest producentem wody dla tej części miasta, do bezzwłocznego podjęcia działań mających na celu dostarczenie wody odpowiadającej obowiązującym przepisom. Informujemy, że do czasu przywrócenia właściwych parametrów dostarczanej wody,  woda do celów spożywczych dostarczana będzie mieszkańcom beczkowozem.