Konferencja podsumowująca prace w Jeleniu Łęgu

Konferencja podsumowująca prace w Jeleniu Łęgu

Po ponad 20 miesiącach intensywnych prac, wybudowaniu 9 km kanalizacji dla 1200 mieszkańców, przekopaniu 44 160 m3 ziemi, posadowieniu 336 studni o łącznej głębokości ponad 1 kilometra i po ułożeniu około 23 700 m2 nawierzchni asfaltowej przyszedł czas na uroczyste zakończenie piątej fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”.

Konferencja z udziałem Prezydenta Miasta Pawła Silberta, Posła na Sejm RP Dariusza Starzyckiego, Zarządu Wodociągów Jaworzno sp. zo. o. oraz jej pracowników, a także z udziałem przedstawicieli jednostek samorządowych oraz wykonawców, odbyła się 15 maja w Domu Kultury w Jeleniu.

To jak obecnie wygląda Jaworzno, jest efektem wieloletniej pracy zespołu ludzi. Od lat duży nacisk kładziemy na rozwój infrastruktury oraz przyciągnięcie nowych mieszkańców, inwestorów do Jaworzna. By to osiągnąć, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura techniczna. Wyszliśmy z założenia, że takie miasto jak Jaworzno musi posiadać swój niezależny system sanitarny, a i jego mieszkańcy mają prawo w dwudziestym pierwszym wieku do korzystania z kanalizacji. Tak powstał pomysł, który w 2011 roku został wdrożony w postaci projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Wtedy ruszaliśmy z pierwszą fazą i kanalizowaliśmy północne dzielnice takie jak: Pieczyska, Ciężkowice, Góra Piasku i nieskromnie, po cichu myśleliśmy o drugiej fazie. Dzisiaj z ogromną radością i sukcesem kończymy już piąty etap tego projektu – mówił podczas swojego wystąpienia Prezydent Miasta Paweł Silbert.

Natomiast Prezes Zarządu Wodociągów Jaworzno Pan Józef Natonek dziękując pracownikom, wykonawcom podsumował – W okresie ostatnich siedmiu lat dzięki sprawnej strategii oraz unijnemu wsparciu, w mieście zrealizowano projekty kanalizacyjne o wartości ponad trzystu milionów złotych. Wybudowaliśmy ponad sto kilometrów kanalizacji dla piętnastu tysięcy mieszkańców. A teraz z kanalizacji będą mogli skorzystać mieszkańcy osiedla Jeleń Łęg. Oprócz kanalizacji zmodernizowaliśmy również oczyszczalnie i od podstaw stworzyliśmy nowe ujęcie wody pitnej Piaskownia. Dzisiaj celebrujemy nasz mały sukces, ale od jutra znów zabieramy się do pracy. Mamy kolejne plany, cele, osiedla i ulice do skanalizowania.

Na uroczystości odczytany został również list gratulacyjny, jaki wystosowała Dyrektor Departamentu Ochrony Wód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pani Ewa Kamieńska – Z okazji uroczystości pozwalam wyrazić swoje zadowolenie i satysfakcję z dobrze układającej się współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zaowocowała realizacją wielu ważnych inwestycji dla całej aglomeracji Jaworzna. Pragnę wyrazić ogromne zadowolenie, że dzięki wykorzystaniu środków europejskich zyskali Państwo nowoczesny i wydajny system wodno-kanalizacyjny, który zarówno służyć będzie wielu pokoleniom mieszkańców, ale również wpłynie znacząco na poprawę stanu środowiska całego regionu. Realizacja tego przedsięwzięcia stanowiła niewątpliwie dla Państwa wielkie wyzwanie, dlatego słowa uznania składam wszystkim, którzy przyczynili się do jego szczęśliwego zakończenia.

Elementem kończącym konferencję, była wystawa, jaką Wodociągi Jaworzno wraz z mieszkańcami Jelenia Łęgu przygotowały w październiku 2017 roku pt. „Moja historia dzielnicy”. Wystawa jest zbiorem ponad czterdziestu zdjęć przedstawiających charakterystyczne miejsca Łęgu, Jelenia na przełomie IX i XX wieku. Na sztalugach znajdują się również fotografie szacowane na lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku oraz z bieżącego okresu. W ten sposób zaprezentowano, zestawiono dawne i współczesne zdjęcia dzielnicy Jeleń-Łęg, aby zobrazować, jak przed laty wyglądały miejsca, które wszyscy znają, kojarzą, a może i nawet pamiętają jeszcze z dzieciństwa, a jak teraz przy okazji budowy kanalizacji zmieniła się dzielnica.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.