Koniec i jednocześnie początek nowych prac wodociągowych

Koniec i jednocześnie początek nowych prac wodociągowych

Zgodnie z planem zakończono wymianę wodociągu na ul. Kasztanowej. Rurociąg położony na obszarze, gdzie narażony był na bezpośrednie oddziaływanie szkód górniczych, został przebudowany na odcinku 1 700 metrów. Wraz z nim zmodernizowano blisko 150 przyłączy wodociągowych. Jednak zakończenie prac, dało początek do ich rozszerzenia.
Nowy odcinek wodociągu zaprojektowany i wykonany został z zabezpieczeniami przed szkodami górniczymi, które w tej części miasta dość licznie występują. Trwające od listopada ubiegłego roku prace rozpoczęły się od przebudowy przyłączy wodociągowych a w późniejszej części prowadzone były w pasie drogowym, skupiając się na wymianie rurociągu ulicznego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Insurekcji Kościuszkowskiej, aż do ulicy Herbowej. Harmonogram prac został wykonany zgodnie zapisami umownymi, czyli do 31 maja 2009 roku. Jednak inżynierowie jaworznickich wodociągów przy okazji działań w dzielnicy Jeziorki, zdecydowali zwiększyć zakres dotychczasowych robót, z korzyścią dla mieszkańców ulicy Łanowej.
Mając w świadomości wykonanie całego zadania w sposób rzetelny i kompleksowy, postanowiliśmy zmodernizować także sieć wodociągową na ulicy Łanowej oraz Morgowej. Dodatkowe prace przeprowadzane na odcinku ponad stu dwudziestu metrów pozwolą na poprawę dystrybucji wody mieszkańcom tych ulicy oraz zasilić w nią budynki dopiero tam powstające. W ten sposób zostanie unowocześniony nie tylko wodociąg na ulicy Kasztanowej, ale także na  ulicy Łanowej, zważając na fakt, iż znaczna część ulicy Łanowej będzie modernizowana podczas przebudowy wodociągu na ulicy Gwardzistów, od strony Byczyny – wyjaśnia Sławomir Grucel.
Dotychczasowe zakończone już prace kosztowały blisko 1, 6 mln zł. Aneks zwiększający zakres zakłada wykonanie nowych prac do 30 lipca i opiewa na kwotę 53 tys. zł.