Koszarowa

Koszarowa

W związku z przebudową sieci wodociagowej przewiduje się, że w dniu 03.09.2015 r., od godziny 09:30 do godziny 15:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Koszarowej 6.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.