Koszarowa

Koszarowa

W związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 06.03.2012 od godziny 7:00 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Koszarowej. Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.