Krakowska

Krakowska

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 27-09-2016r., od godziny 00:00 do godziny 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicach: Krakowskiej od nr 131 do nr 135 oraz od nr 158 do nr 168 + ul. Trzykrotek.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.