Krakowska

Krakowska

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych, w dniu 17.09.2015 r., od godziny 07:30 do godziny 18:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Krakowskiej 77-93, Chrzanowskiej, Grodzkiej, Czystej 1a oraz do stacji paliw ORLEN.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.