Krakowska

Krakowska

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 29 września 2014 od godz. 8:00 do godz. 16:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Krakowskiej od nr 51 do nr 63a.

Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.