Krakowska

Krakowska

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  15.06.2013 od godziny 8:00 do godziny 17:00 w budynkach mieszczących się przy ulicy Krakowskiej od nr 139 do nr 165, Śląskiej 98, oraz w budynkach firmy Contractor + Wysypisko śmieci wystąpią braki w dostawie wody pitnej.

Po przywróceniu dostaw, mogą pojawić się także chwilowe zmiany fizyko chemiczne wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.