Kruka, Ludowa

Kruka, Ludowa

W związku z awarią sieci wodociągowej, w dniu 24 listopada 2014 do godziny 18:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Kruka i Ludowej.   
Służby techniczne MPWiK podejmują już działania naprawcze. Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe obniżenia parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.