Krzywa, Nosala

Krzywa, Nosala

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 03.08.2012 od godziny 7:00 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Krzywej 11, 13 oraz ulicy Nosala.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.