Podwale

Podwale

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 05.08.2014 r., od godziny 10:00 do godziny 15:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Podwale od nr 157 do nr 169 oraz Działkowej.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.