Leśna

Leśna

W związku z awarią sieci w dniu 16.02.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 17:00, mogą wystąpić braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicyLeśnej od nr 14 do nr 52 i od nr 21 do nr 61.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy