Leśna

Leśna

 

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniach 4-5.08.2014 r., od godziny 09:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Leśnej do nr 61 i 66.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.