Licznik podłączeń kanalizacyjnych

Realizacja budowy kanalizacji w poniższych ulicach uzależniona jest od  uzyskania wymaganej ilości chętnych, czyli zawarcia umów na przyłączenie i odprowadzanie ścieków przez minimum 80% właścicieli posesji objętych inwestycją.
Niespełnienie powyższego warunku spowoduje odstąpienie od budowy przedmiotowej sieci kanalizacyjnej!

Jeleń Łęg
Ulica: Osadników, Lokacji, Wielkich Łowów, Leśnej Osady, Łęgowej, Zwycięstwa, Kazimierza Bożka
Dąbrowa Narodowa