Marii Koszutskiej, Na Błoniach

Marii Koszutskiej, Na Błoniach

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  10.07.2013 od godziny 8:00 do godziny 18:00 w budynkach mieszczących się  przy ulicy Marii Koszutskiej  11, 13, 15, 17, 19,  oraz przy ulicy Na Błoniach wystąpią braki w dostawie wody pitnej.
Po przywróceniu dostaw, mogą pojawić się także chwilowe zmiany fizyko – chemiczne wody (zmiana zabarwienia).
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.