Matejki, Chopina

Matejki, Chopina

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych, w dniu 06.10.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 18:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Nałkowskiej od nr 1 – 16, Chopina Boczna od nr 2 – 12, Chopina od 25 – 29, Tuwima od 1 -13, Matejki od 32 – 40.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.