Matejki, Nałkowskiej, Chopina

Matejki, Nałkowskiej, Chopina

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu  30.07.2015 r., od godziny 08:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Nałkowskiej od nr 1 do nr 16, Chopina Boczna od nr 2 do nr 12, Chopina od nr 25 do nr 29, Tuwima od nr 1 do nr 13, Matejki od nr 32 do nr 40.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.