Miasto wspiera projekt kanalizacyjny

Miasto wspiera projekt kanalizacyjny

Urząd Miasta przekazał na realizację unijnego projektu kanalizacyjnego 1 milion złotych. Dzięki tym środkom, na niektórych ulicach, możliwa będzie odbudowa nawierzchni na całej szerokości. Jak niejednokrotnie zapowiadały wodociągi, a także co jest zapisane w projekcie – wszystkie drogi asfaltowe naruszone podczas budowy kanalizacji zostaną odtworzone i przywrócone do stanu przed inwestycyjnego po tzw. „śladzie”. Jednak niektóre drogi muszą zostać odbudowane w całości, gdyż istniejąca, mocno już wyeksploatowana nawierzchnia, znacznie utrudnia połączenie z nową warstwą asfaltu, kładzioną na remontowanych odcinkach. Mowa tu o głównych ciągach komunikacyjnych przebiegających przez Ciężkowice, Górę Piasku i Długoszyn.

Mając na względzie komfort podróżowania kierowców, którzy często zwracali uwagę na zły stan nawierzchni dróg objętych projektem kanalizacyjnym, podjęliśmy starania finansowe i organizacyjne, w celu przekazania środków, umożliwiających wykonanie robót w szerszym niż zakładano zakresie – wyjaśnia Prezydent Miasta Paweł Silbert.Dodatkowy milion złotych, który przekazaliśmy na remonty pozwoli na całościową odbudowę części nawierzchni głównych ulic, wiodących przez północne osiedla. Ułożenie nowej warstwy ścieralnej asfaltu dotyczyć będzie pięciu kanalizowanych ulic.  Drogi, które w pewnym zakresie zostaną poddane odbudowie na całej swej szerokości to ulica Szczakowska, Górnośląska, Chropaczówka, Dąbrowskiego oraz Księdza Mroczka. Dokładny zakres prac zostanie przedstawiony po zakończeniu procedury udzielania zamówienia. Jeśli aura pozwoli, roboty mają być wykonane jeszcze na przełomie czerwca i lipca. Pozostałe ulice objęte projektem kanalizacyjnym, także zyskają nowe drogi. Ich nawierzchnie, czy to gruntowe, asfaltowe, zostaną odbudowane zgodnie z założeniami projektowymi.

***

Projekt „ Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I”. Jego koszt to ponad 122 mln zł brutto, z czego 90 mln zł stanowi dotacja z Funduszu Spójności. Oprócz ujęcia wody pitnej Piaskownia w czterech osiedlach Jaworzna: Górze Piasku, Długoszynie, Pieczyskach i Ciężkowicach, powstaje ok. 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni. Dzięki temu blisko 13 tys. mieszkańców zyska możliwość wygodnego korzystania z sieci kanalizacyjnej, co będzie wiązało się z likwidacją uciążliwych i często nieszczelnych szamb, a to z kolei przełoży się na poprawę środowiska naturalnego oraz na jakość gleby i wód podziemnych. Jest to niezmiernie ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń jaworznian.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.