Mickiewicza

Mickiewicza

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jaworznie informuje, że w związku z koniecznością przystąpienia do prac związanych z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w rejonie budynku przy ul. Mickiewicza 19, w dniu 14.09.2012r. od 23:00 do 4:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej na ul. Mickiewicza od nr 13 do nr 23.Ponadto informujemy, że dnia 14.09.2012 w godzinach nocnych, tj. od 22:00 do 6:00 zamknięta zostanie ulica Mickiewicza dla ruchu kołowego od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką.

Za powstałe uciążliwości przepraszamy.