Międzylaboratoryjne badania wody

Międzylaboratoryjne badania wody

Laboratorium należące do MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie po raz kolejny uczestniczyło w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych z zakresu fizykochemii  i mikrobiologii wody. Tym razem przeprowadzone badania w ramach programu Aquacheck miały rangę międzynarodową, a dokładność wykonywanych analiz porównana została z kilkuset innymi laboratoriami z całej Europy.
Celem programu Aquacheck organizowanym przez LGC Standards jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji technicznych laboratoriów prowadzących badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody. Program sprawdza czy laboratoria uczestniczące w badaniach porównawczych wykonują analizę próbek rzetelnie oraz czy stosowane przez nich metody sprawdzają się w badaniach rutynowych stosowanych w danym laboratorium. Sprawdza także kompetencje personelu.
Zakres tegorocznych międzynarodowych badań obejmował takie oznaczenia jak: barwa, mętność, odczyn pH, przewodność, twardość ogólną, magnez, wapń, mangan, żelazo, chlorki, amoniaki, azotyny, azotany, zasadowość, krzemiany, fosforany, fluorki, detergenty, siarczany, utlenialność, ChZT, ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 ºC po 44±4h, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 ºC po 68±4h, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki kałowe, Clostridium perfringens (łącznie ze sporami).
Każde laboratorium biorące udział w programie otrzymało krótki kod zgodnie z polityką poufności badań międzylaboratoryjnych. Każdy z uczestników otrzymał także te same próbki wody w celu wykonania analiz wcześniej ustalonych parametrów. Próbki do badań zostały przysłane wprost z londyńskiej siedziby firmy i tam też ocenione.
Wszystkie przeprowadzone przez jaworznickie laboratorium badania ukończono z wynikiem zadowalającym, co równoznaczne jest z tym, że laboratorium MPWiK Sp. z o.o. jest w pełni kompetentną jednostką kontrolującą jakość wody na poziomie europejskim.
Warto dodać, iż uczestnictwo w tego typu badaniach biegłości jest obowiązkiem regulowanym przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (§ 6 pkt.1), którego należy przestrzegać w sposób regularny.  Jest to coroczna, nieodzowna część pracy jednostki oraz pracującego tam personelu, która pokazała iż wdrożony od niedawna System Zarządzania Jakością  funkcjonuje prawidłowo.