Mieszkańcy os. Warpie będą mieć kanalizację

Mieszkańcy os. Warpie będą mieć kanalizację

W czwartek 17 kwietnia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Warpie. Oznacza to, iż niebawem w Jaworznie rozpoczną się kolejne prace kanalizacyjne w ramach przyznanych środków unijnych.

Kontrakt na osiedle Warpie jest częścią II Fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno”. W jego zakresie znalazła się budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym o długości 5,4 km. Stworzy ona możliwość podłączenia blisko 150 posesji. Wartość zadania to 3,6 mln zł netto. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została firma Elgrunt z Gdyni. Prace mają być realizowane do lutego 2015 roku.
– To już ostatnia, trzecia umowa na realizację kontraktów wchodzących w skład drugiej części jaworznickiego projektu unijnego, która ma zapewnić wypełnienie zapisów Dyrektywy Unijnej, mówiącej m.in. o tym, że do końca 2015 roku, 95% aglomeracji Jaworzna, musi zostać podłączona do kanalizacji. Obecnie na ukończeniu jest pierwsza faza projektu, gdzie w tej chwili w północnych dzielnicach miasta powstają dla mieszkańców przyłącza kanalizacyjne. Wszystko po to, aby w 2015 roku miasto i jego mieszkańcy mogli wywiązać się z unijnych przepisów i uniknąć ewentualnych kar – tłumaczy Józef Natonek, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Wartość drugiej części Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”, to 63 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ wyniesie ponad 26,3 mln zł. Termin zakończenia wszystkich inwestycji dla II fazy planowany jest na czerwiec 2015 roku. II fazą Projektu unijnego objętych jest 2 140 mieszkańców Jaworzna.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.