Mieszkańcy Pieczysk chcą się podłączyć

Mieszkańcy Pieczysk chcą się podłączyć

Dzięki systemowi dotacji, aż 87% mieszkańców Pieczysk zadeklarowało chęć podłączenia do sieci kanalizacyjnej.  Na 160 posesji, umowy na budowę przyłączy podpisało już 139  gospodarstw. Za dwa lata zacznie obowiązywać dyrektywa Unii Europejskiej, mówiąca, iż blisko 95% aglomeracji Jaworzna będzie musiało zostać podłączone do kanalizacji. Sprawa dotyczy nie tylko naszego miasta, ale całego kraju, na terenie którego prowadzone są inwestycje infrastrukturalne z zakresu systemu kanalizacyjnego. Jednak na samej budowie kanalizacji sprawa się nie kończy. Pozostaje kwestia podłączeń, a brak wypełnienia dyrektywy unijnej może mieć skutki finansowe. Dlatego już teraz z myślą o mieszkańcach oraz dla uniknięcia w przyszłości kar finansowych, jaworznicka spółka wodociągowa wraz z miastem uruchomiła specjalny system dotacji.

16,5 mln zł na budowę przyłączy.

Przygotowanie całego mechanizmu jaki obowiązuje w Jaworznie był długim i pracochłonnym procesem. Został on poprzedzony licznymi spotkaniami i konsultacjami, a przede wszystkim akcją związaną z zawieraniem wstępnych umów przez mieszkańców. Stanowiły one niezbędną część wniosku, który został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skompletowany wniosek pozwolił aplikować wodociągom o środki na budowę prywatnych podłączeń kanalizacyjnych. Dodatkowo, co było mocno sprawdzane i weryfikowane, wodociągi musiały przeprowadzić przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Praca opłacała się. Cała dokumentacja pozytywnie przeszła kontrolę formalną i merytoryczną, dzięki czemu, już dziś, mieszkańcy Jaworzna mogą liczyć na wsparcie w wysokości 16,5 mln zł. Średnio,  kwota ta pozwali na dofinansowanie pojedynczych przyłączy w wysokości 40% ich wartości, dla 2500 gospodarstw domowych naszego miastadodaje rzecznik MPWiK Sławomir GrucelBudując przyłącza przy udziale wodociągów, mieszkańcy oprócz dotacji mogą liczyć na rozłożenie płatności na dogodne raty oraz uzyskać dziesięcioletni okres gwarancji na wykonane prace.

Na tym cały system wsparcia w Jaworznie się nie kończy. Kolejne środki na budowę przyłączy uruchomione zostały przez Urząd Miasta – 50 % wartości przyłącza jednak nie więcej niż 2 tys. zł. (liczone od ceny przyłącza pomniejszoną o dotację z NFOŚ).

Każdy przyłącz rozpatrywany indywidualnie

22 lipca odbyło się spotkanie z mieszkańcami Pieczysk. Na spotkaniu każdy z obecnych został zapoznany ze swoją indywidualną wyceną przyłącza, gdyż może się ona różnie kształtować – począwszy od 600 zł za przyłącz, a skończywszy na kilku tysiącach złotych. A skąd taka rozpiętość cenowa? Jest ona  uzależniona od wielu czynników np: długości przyłącza (czasem jest to 5 metrów, a czasem 80 metrów), ilości materiału (czasem potrzeba 5 metrów rur, a czasem 80 metrów rur, plus np. dodatkowe studnie dla zachowania prawidłowego przepływu), czasu pracy koparki, sprzętu, czasu pracy pracowników, kosztów związanych z odbudową nawierzchni (czasem jest to zwykła ziemia, czasem kostka brukowa, a czasem beton lub asfalt itp.) Ważne jest, że oprócz materiałów w cenie zaproponowanej przez wodociągi, mieszkańcy mają zagwarantowaną obsługą geodezyjną wraz z mapami (jest to wymagane na etapie odbioru), nadzór Inspektora Nadzoru oraz likwidację, wypompowanie szamba, a także 10 letni okres gwarancji. Dodatkowo część, która pozostaje do zapłaty przez mieszkańca, może zostać rozłożona na dogodne raty. Należy także dodać, iż zgodnie z przepisami wszelkie dotacje, a w tym momencie dotacja z NFOŚiGW podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Dlatego dla wszystkich korzystających z tej formy pomocy MPWiK jest zobowiązany wystawić PIT-8c.

Po tak przygotowanym systemie dotacji na efekt długo nie trzeba było czekać.  Już na drugi dzień po spotkaniu, do siedziby wodociągów trafiały pierwsze zgody na budowę podłączeń. Do 5 sierpnia zawartych zostało 135 umów, a na dzień 23 września za skorzystaniem z systemu dotacji , a tym samym z kanalizacji, opowiedziało się 139 właścicieli posesji z osiedla Pieczyskadodaje rzecznik MPWiK Sławomir Grucel i jak tłumaczy – Mieszkańcy zrozumieli, że kanalizacja po prostu się opłaca, a wyjątkowa forma dotacji, która obowiązuje w Jaworznie w przyszłości może się już nie powtórzyć. 

W podobny sposób realizowane będą przyłącza w osiedlu Ciężkowice, Długoszyn i Góra Piasku. Jednak osoby, które nie zdecydowały się na zawarcie umowy z wodociągami lub wypowiedziały umowę zobowiązane są do budowy przyłącza do końca 2015 roku z własnych środków. W tym przypadku mogą liczyć jedynie na wsparcie, dotację ze strony miasta. 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.