Mieszkańcy Podłęże z nową siecią

Mieszkańcy Podłęże z nową siecią

Na os. Podłęże, a dokładnie naprzeciwko Parku Podłęże, prowadzone są prace ziemne. To kolejne roboty zaplanowane przez MPWiK, a związane z modernizacją sieci wod-kan na tym osiedlu. Przed trzema laty zapowiadaliśmy stopniową wymianę sieci wod-kan na Podłężu. Wiedzieliśmy, że nie uczynimy tego od razu, ze względu na zakres, koszty, a także mocne uzbrojenie terenu. Dlatego każdego roku w naszych planach inwestycyjnych znajdowały się projekty związane z Podłężem – tłumaczy Marcin Pedyński Kierownik Działu Techniczno – Inwestycyjnego MPWiK. 

W tym roku wymiana sieci wod-kan obejmuje al. Piłsudskiego 82-84, al. Piłsudskiego 48, al. Piłsudskiego 58 oraz ul. Ławczaną i Grunwaldzką 219. Łącznie zmodernizowana zostanie sieć wodociągowa o długości 3,8 km oraz sieć kanalizacyjna na odcinku ponad 0,5 km. Wartość zadania to 1,3 mln zł. Jego zakończenie planuje się na koniec 2014r.

Warto przypomnieć, iż pierwsze zadanie związane z Podłężem rozpoczęło się już w 2011 roku. Wtedy to magistrala wodociągowa, biegnąca od stacji paliw przez park, została poddana gruntownej modernizacji na odcinku o długości 600 metrów. Nowoczesne rury PE zastąpiły dotychczasowe mocno już wyeksploatowane rury stalowe. Pierwsze koszty wyniosły 349 tys. zł.
W 2012 prace obejmowały wymianę odcinka wodociągowego wewnątrz osiedla o długości 1000 metrów. Dziesięć budynków przy ul. Wilczej i al. Piłsudskiego zyskało nową sieć wraz z przyłączami. Koszt inwestycji wyniósł wtedy 450 tys. zł. Dzięki tym działaniom sieć „po stronie poczty” została wymieniona w całości.
Jeszcze w tym samym roku ruszyła wymiana rur w ulicy Towarowej: od skrzyżowania ulicy Wilczej z Al. Piłsudskiego, aż do skrzyżowania Towarowej z Mostową. Łącznie zbudowano 700 metrów nowej sieci magistralnej oraz 300 metrów nowych przyłączy. Wartość zadania przekroczyła 500 tys. zł.
W czerwcu 2013 roku, ruszyła kolejna przebudowa i wymiana wodociągu w ulicy Towarowej, Wilczej, a także w ulicy Fredry i Brodzińskiego. Inwestycja, z racji na sprzyjające warunki pogodowe, zakończyła się w lutym 2014. Kosztowała ponad 1 mln zł.

W ten sposobem, w ciągu 4 lat, na jednym z największych osiedli w Jaworznie wymieniona została sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Dzięki temu mieszkańcom osiedla, woda m.in. z ujęcia Piaskownia, dostarczana jest nowymi rurami. Posiada ona stałe, uregulowane ciśnienie oraz stałe parametry jakościowe. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych na Podłężu, szacowana jest na blisko 4 miliony złotych.