Mieszkańcy ulicy Bielańskiej mogą już przyłączać się do kanalizacji

Mieszkańcy ulicy Bielańskiej mogą już przyłączać się do kanalizacji

Miasto zakończyło budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Bielańskiej.  Kolektor Bielańska ma ponad dwa kilometry długości i prowadzi od ul. Podgórskiej, wzdłuż ul. Krakowskiej w kierunku potoku Wąwolnica.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy ulicy Bielańskiej mają techniczną możliwość przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Droga do wykonania przyłącza kanalizacyjnego jest bardzo prosta, a co najważniejsze  opłacalna. Nie ma żadnych wątpliwości, że przydomowe szambo to najdroższy w eksploatacji i najmniej wygodny sposób usuwania ścieków z domu. Konieczność jego częstego opróżniania jest uciążliwa nie tylko logistycznie, ale przede wszystkim finansowo, bowiem wywóz 1 m3 nieczystości kosztuje około 20-30 zł.

Dlatego też podłączenie się do kanalizacji to najwygodniejszy sposób odprowadzania ścieków, bo poza wykonaniem przyłącza o nic nie trzeba się później martwić. Wbrew powszechnemu przekonaniu, miejska kanalizacja jest znacznie tańsza niż regularne opróżnianie szamba. Koszt odprowadzenia 1m3 nieczystości do miejskiej kanalizacji to koszt zaledwie 5,71 zł.

 

Rachunek ekonomiczny nie pozostawia żadnych wątpliwości. Średnie miesięczne zużycia wody przez jednego mieszkańca Jaworzna wynosi 2,5 m3 na miesiąc. Tak więc w ciągu miesiąca 4-osobowa rodzina zużywa około 10 m3 wody. Taka sama ilość ścieków musi zostać zgromadzona w zbiorniku bezodpływowym lub odprowadzona do kanalizacji. W ciągu roku 4-osobowa rodzina wytwarza więc około 120 m3 nieczystości ciekłych. A zatem, roczny koszt zgromadzenia tej ilości nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym oraz jego opróżnienia wynosi średnio od 2400 zł do 3600 zł. Natomiast roczny koszt odprowadzenia tej ilości ścieków do kanalizacji wynosi średnio 685,2 zł. W skali roku można więc zaoszczędzić od ok. 1700 do nawet 2800 zł!

Przyłączenie do miejskiej kanalizacji nie jest skomplikowane, a wszelkie formalności pomagają bowiem załatwić pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno – Inwestycyjnym MPWiK, ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno, tel. (32) 318-60-26. Niezbędne druki związane z przyłączeniem do kanalizacji można odebrać w siedzibie Spółki bądź pobrać bezpośrednio ze strony www.mpwik.jaworzno.pl

Wniosek o wydanie warunków technicznych