Mieszkańcy zainteresowani nową kanalizacją

Mieszkańcy zainteresowani nową kanalizacją

01

Ponad 70 mieszkańców osiedla Warpie przybyło w środowe popołudnie na spotkanie poświecone budowie kanalizacji. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Pytania jakie padały ze strony mieszkańców dotyczyły głównie terminów oraz technicznych i finansowych możliwości podłączenia się do nowo budowanej sieci. 

Organizatorem spotkania był MPWiK, którego Prezes Józef Natonek w krótkiej prezentacji, przedstawił informacje związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie os. Warpie.  Przedstawiono także wstępny zarys korzystnych opcji związanych z uzyskaniem dotacji na budowę prywatnych przyłączy kanalizacyjnych w roku 2015. Jak poinformowano, przedsiębiorstwo wodociągowe planuje w roku bieżącym ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę, który jeszcze w tym roku dokona szczegółowych pomiarów oraz wycen poszczególnych przyłączy w dzielnicy. Jednak sama ich budowa oraz możliwość podłączenia nastąpi w 2015 roku. 

Ważnym elementem spotkania był także punkt, w którym mieszkańcy osobiście na mapach mogli sprawdzić przebieg kanalizacji w poszczególnych ulicach. Spotkanie informacyjne dało także mieszkańcom możliwość zadawania pytań oraz bezpośredniej konsultacji z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt.  

Przypomnijmy tylko, że do 2015 roku na Warpiu powstanie 5,4 km kanalizacji dla 150 gospodarstw, za kwotę ponad 3,6 mln zł. Jest to jeden z kontraktów, który realizowany jest w ramach drugiej fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”.

Więcej szczegółów dotyczących projektu można uzyskać na stronie www.kanalizacja.jaworzno.pl oraz bezpośrednio w siedzibie Spółki przy ulicy św. Wojciecha 34. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

02