Mikroorganizm – Mega Problem, czyli temat tegorocznej konferencji Wodo-Trendy 2024.

Mikroorganizm – Mega Problem, czyli temat tegorocznej konferencji Wodo-Trendy 2024.

Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, prowadzona była gorąca dyskusja na temat wyzwań z jakimi w ostatnim czasie, mierzyła się i może się mierzyć branża wodociągowa. Wodociągowcy z całego województwa debatowali na temat szans i mikrobiologicznych zagrożeń, jakie mogą wystąpić i przed którymi mogą stanąć przedsiębiorstwa odpowiedzialne za zdrowie i nawodnienie milionów ludzi.  Ludzie z branży wodkan rozmawiali, jak reagować, jak się przygotować i jak zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury wodociągowej, zbiorników zamkniętych, otwartych akwenów przed mikroorganizmami, z których może powstać MEGA problem.

Wszystkie te rozmowy toczyły się w ramach organizowanej przez Stowarzyszenie Wodociągów Województwa Śląskiego, Konferencji Wodo-Trendy 2024. To spotkanie, połączone z istotnymi dla branży tematami, odbyło się z 20-21 czerwca br., na szczycie Równicy, w HoteluBelweder. My jako Wodociągi Jaworzno mieliśmy przyjemność współtworzyć i współorganizować to wydarzenie.

Konferencja podzielona została na dwa tematyczne bloki składające się z prezentacji i wykładów. W pierwszym bloku wystąpienie otwierające pt.: “Działania przeciwepidemiczne podjęte w związku ze zwalczaniem Escherichia Coli Superbakterii New Delphi w Polsce” należało do lek. med. Zbigniew Cebo, wieloletniego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu. Drugi “Nadzór nad jakością wody – Legionella” do Aleksandry Konderak – przedstawicielki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Trzecie wystąpienie pt.: „Pobór próbek wody bezpośrednio z sieci wodociągowej – sposoby i planowane zmiany w przepisach prawa”, zaprezentował Jacek Czardybon, z SANIT- SERWIS sp. z.o.o. Czwarte, zamykające pierwszy blok wystąpienie pt.: „Analizy wody akredytowanymi metodami z laboratoriami ALS” wygłosiła Grażyna Saletowiczz firmy ALS Poland Sp. z o.o.

Uczestnicy Wodo Trendów w drugim bloku konferencji zapoznali się m.in z wystąpieniem firmy Wofil, które poświęcone było strategiom zapobiegania i obrony przed zagrożeniami Legionellą, z tematem zachowania odpowiedniej jakości wody w obliczu zmian klimatu i z efektywnym zarządzaniem ryzykiem przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych. W ciekawy sposób z “Krótką historią jakości wody” zapoznał uczestników Konferencji WODO-TRENDY 2024, Paweł Cieślar, reprezentujący Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej. Zwieńczeniem całodziennego maratonu prelekcji i wykładów, były motywujące warsztaty. Ich temat poświęcony był komunikacji w przedsiębiorstwie i organizacji, która skupia w swoich szeregach wielobarwne osoby, a które to osoby muszą na co dzień współpracować ze sobą.
A to jak się okazuje nie jest łatwą sprawą.

Tegorocznymi partnerami Wodo-Trendy byli: ALS Polska, RQS Right Quality Solution, KanRO LTD, FLOWAP, SANIT, HSB, UNISOFT, NORD Partner, DEMPOLeco, WOFIL, ZŁOTE RUNO, UPONOR. Organizatorem technicznych konferencji było: Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego, Wodociągi Jaworzno oraz Terapiosfera. Konferencja uzyskała patronat: Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego, Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich.

Imprezę, patronatem medialnym objęli portal www.wodociagi-kanalizacja.abrys.pl. www.portalkomunalny.pl oraz www.kierunekwodkan.pl