Milionowe inwestycje wod-kan w dzielnicach cz.1

Milionowe inwestycje wod-kan w dzielnicach cz.1

Dziś przedstawiamy pierwsze z czterech podsumowań inwestycyjnych dokonań spółki wodociągowej w minionych latach, a przeprowadzonych dla mieszkańców poszczególnych dzielnic. Opisane inwestycje obejmują m.in. budowę, przebudowę, czy też wymianę sieci wod-kan. Poniżej prezentujemy już zrealizowane i trwające zadania dla osiedli: Jeleń, Warpie, Bory, Byczyna, Pańska Góra, Podwale, Gigant.  

Jeleń ponad 47 mln zł na inwestycje wod-kan

Wiosny Ludów – budowa kanalizacji sanitarnej w Jeleniu wzdłuż ul. Wiosny Ludów
w Jaworznie. Pierwszy etap tego zadania swoim zakresem obejmował budynki od nr 2 do nr 64. Łącznie ponad 800 metrów. Koszt to 380 tys. zł. Roboty zakończone w listopadzie 2015.  Etap drugi zadania był kontynuowany przez Wydział Inwestycji Miejskich, któryw rejonie ulicy Banasika i ulicy Inwestycyjnej wybudował sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, nowy wodociąg oraz nawierzchnię asfaltową drogi. Etap trzeci modernizacji infrastruktury w tej ulicy wystartował we wrześniu 2018r. Obejmuje on wymianę wodociągu oraz budowę kanalizacji od skrzyżowania ulicy Inwestycyjnej z ulicą Wiosny Ludów, następnie przejście przewiertem pod skrzyżowaniem w ulicy Admirała Andrzeja Karwety, dalej w kierunku osiedla Byczyna. Łącznie 2,6 km sieci wodociągowej i 2,4 km sieci kanalizacyjnej za ponad 2 mln złotych.

Oczyszczalnia Jeleń Dąb – Przeprowadzona w 2015 rozbudowa oczyszczalni ścieków była częścią II fazy unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Przeprowadzona wtedy renowacja oczyszczalni, kosztowała ponad 18 mln zł i podzielona była na pięć, najważniejszych etapów: budowę nowego odcinka biologicznego, modernizację osadnika wstępnego, montaż nowej stacji separacji piasku, remont „starej” części biologicznej i odnowienie osadników wtórnych. We wrześniu br. rozpoczął się drugi etap modernizacji obiektu, obejmujący przebudowę i hermetyzację komory wlotowej i hali krat, wymianę pomp i rurociągów podziemnych, przebudowę instalacji do wirowania osadu oraz dostosowanie piaskownika do obecnych potrzeb. Ponadto sprzed oczyszczalni na jej teren przeniesiona zostanie stacja zlewcza, co w ocenie ma zmniejszyć i odizolować niepożądane zjawiska zapachowe pojawiające się przy zrzucie ścieków przez beczkowozy. Wartość kolejnej modernizacji oczyszczalni również szacowane jest na kwotę ponad 18 mln złotych netto.

Jeleń Łęg – do 30 kwietnia br. w dzielnicy prowadzone były prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Jej koszt to prawie 5 milionów zł brutto. Zakres 9 km sieci sanitarnej dla 1200 osób. Inwestycja była częścią V etapu projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”.  

Jeleń Rynek – Wokół rynku prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz wymianą instalacji wodociągowej. Łącznie 4 kilometry wodociągu m.in. w ulicach: Wygoda, Jeleń Rynek, Flisaków, 700-lecia, Stanisława Kunickiego, Sielec, Celników. Jeśli chodzi o kanalizację to 3 kilometrowy rurociąg sanitarny powstanie w takich ulicach jak : Wygoda, Jeleń Rynek, Flisaków, 700-lecia, Stanisława Kunickiego, Sielec, Sulińskiego. Ta trzymilionowa inwestycja ma zakończyć się we wrześniu 2019 roku.

Ujęcie J. Dąbrowski – Dwustopniowa filtracja, system ozonowania i dezynfekcji od 2013 roku działa na ujęciu Jarosław Dąbrowski w Jeleniu. Teraz dodatkowo, dla podniesienia jakości wody, układ uzdatniania wzbogacony zostanie o odwróconą osmozę. Trwająca, a mająca się zakończyć w grudniu 2018 roku modernizacja układu technologicznego będzie kosztowała blisko 1 mln zł.

Warpie ponad 9 mln zł. na inwestycje wod-kan

Kanalizacja – W 2015 roku zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Warpie,  która była częścią II fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno”. W ramach tego zadania powstało 5,4 km kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym. Stworzyła ona możliwość podłączenia do sieci blisko 150 posesji. Wartość zadania to 3,6 mln zł netto.

Modernizacyjna zbiorników wody pitnej WARPIE.

Na remont pięciu zbiorników, wodociągi wydały ponad 6 mln zł.  Remont składał się z II etapów. Pierwszy etap (2010/2011) zakładał renowację 2 zbiorników powierzchniowych. Kosztował 4,6 mln zł.  Drugi etap (2012/2013), tej ważnej z perspektywy dbałości o stałe dostarczanie wody dla miasta inwestycji, obejmował renowację 3 zbiorników podziemnych wraz z ukształtowaniem skarp ziemnych, wymianą izolacji oraz stworzeniem nowego układu zasilania elektrycznego i aparatury kontrolno – pomiarowej. 

 Bory 14 mln zł na inwestycje wod-kan

Kanał Wąwolnica – W 2009 roku instalację wodociągową i kanalizacyjną wymieniono na odcinku od byłego wiaduktu znajdującego się na pograniczu ulicy Reja i Tetmajera, w ulicy Byczyńskiej, a następnie w ulicy Niemcewicza, aż do nowopowstałej obwodnicy, pod którą metodą bezwykopową umieszczono kolektory kanalizacyjne. Dzięki temu powstała możliwość dalszej rozbudowy kanalizacji, co znalazło swe potwierdzenie w zrealizowanych pracach wzdłuż Obwodnicy Północnej Miasta. Łącznie wybudowanych zostało 1500 metrów kanalizacji sanitarnej, 2100 metrów kanalizacji deszczowej oraz 1300 metrów wodociągu głównego. Całkowity koszt zadania, współfinansowanego ze środków przekazanych na ten cel przez Urząd Miasta wyniósł ponad 8 mln zł.

Kanalizacja – W 2015 roku zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Bory, która była częścią II fazy projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno”. Zakres prac obejmował budowę prawie 9 km nowej sieci kanalizacyjnej dla 330 gospodarstw. Ilość osób które zyskały możliwość podłączenia to 1236 osób. Wartość zadania to 6 mln zł netto.

 Byczyna 26,5 mln zł na inwestycje wod-kan

W Byczynie dla 3500 mieszkańców powstało 30 km kanalizacji oraz nowa sieć wodociągowa. Inwestycja, która rozpoczęła się w 2017 roku znajduje się praktycznie na ukończeniu. Szacowany termin jej zakończenia to listopad 2018r. Mieszkańcy Byczyny będą mogli rozpocząć proces podłączenia swoich posesji w pierwszym kwartale 2019 r. Jednym słowem, zapowiadana 3 lata temu przez wodociągi i władze miasta inwestycja doszła do skutku. Koszt przedsięwzięcia to 26,5 mln zł.

Pańska Góra 1,5 mln zł na inwestycje wod-kan

Koszt inwestycji kanalizacyjnej w osiedlu Pańska Góra (Skałka), która rozpoczęła się w październiku 2016 roku, to 1,5 miliona złotych. Nowy układ sanitarny powstał w ulicy Pstrowskiego, Krakowskiej, Insurekcji Kościuszkowskiej, 1 Maja, Rodziewiczówny. Razem blisko 3 kilometry sieci. Z wybudowanej kanalizacji skorzystało 114 posesji. 

Podwale ponad 2 mln zł na inwestycje wod-kan

Zestawy hydroforowe –  W 2009 roku przeprowadzono remont urządzeń odpowiedzialnych  za normowanie poziomu ciśnienia wody w sieci. Nowoczesne urządzenia hydroforowe zostały zainstalowane m. in. na ulicy Wandy, Narutowicza, Kalinowej, Nosala, S.F Mazur. Koszt każdego z zestawów wyniósł około 50 tys. zł.

ul. Podwale – modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej o długości 130 m. Wartość zadania to 15 tys. Dalsza przebudowa sieci w tej ulicy planowana jest w latach 2018-2019. Łącznie 2km o wartości 2 mln zł.

Gigant 0,5 mln zł na inwestycje wod-kan

W wakacje br. w osiedlu Gigant rozpoczęła się przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Na tym mocno uzbrojonym terenie, gdzie funkcjonuje rozbudowany układ sieci podziemnych, wymieniana jest instalacja wodociągowa o łącznej długości ponad 1 300 metrów. Koszt modernizacji wraz z dokumentacją projektową to 0,5 mln zł. Termin zakończenia prac szacowany jest na jesień 2018 r.