Milionowe inwestycje wod-kan w dzielnicach cz.2

Milionowe inwestycje wod-kan w dzielnicach cz.2

Poniżej prezentujemy drugą część inwestycyjnych dokonań spółki wodociągowej.  Opisane inwestycje obejmują m.in. budowę, przebudowę, czy też wymianę sieci wod-kan i dotyczą już zrealizowanych lub trwających zadań w osiedlach: Śródmieście, Podłęże, Pszczelnik, Leopold, Stara Huta, Azot, Pszczelnik.  

Śródmieście  ok. 10 mln zł na inwestycje wod-kan

Chełmońskiego budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej dla lokali JTBS. Wybudowano ponad 10 kilometrów sieci oraz przeprojektowano i unowocześniono dotychczasowy sposób odbierania nieczystości płynnych ze Szpitala Miejskiego. Wartość zakończonej w 2008 roku inwestycji to 5 mln zł.

Chełmońskiego, Chrząstówka– budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku 300 metrów tj. od ulicy Drabika do ulicy Chrząstówka oraz budowa kanalizacji na odcinku 1 km w ulicy Chrząstówka dla 45 posesji. Łączny koszt to 420 tys. złotych.

Rynek od. Nowa– wymiana sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej m.in. na ulicy Sienkiewicza, Zielonej, Sławkowskiej, Waryńskiego, Mickiewicza, św. Barbary. Ponadto modernizacja sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową tzw. rękawem na ulicy Gwarków, Szymanowskiego, Tuwima, Krasickiego, Pocztowej, Stojałowskiego. Koszt renowacji infrastruktury kanalizacyjnej w centrum miasta to ponad 630 tys. zł.

Uzbrojenie terenu wzdłuż Obwodnicy Północnej – Dzięki tej inwestycji w sieć wod-kan uzbrojone zostały nowe tereny znajdujące się w rejonie ulicy Kołłątaja. Wartość
3 km odcinka sieci kanalizacyjnej oraz 3 km sieci wodociągowej kosztował ponad 2,3 mln. zł.

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej – budowa 0,6 km sieci sanitarnej wraz z przyłączami dla 30 prywatnych gospodarstw. Prace kanalizacyjne prowadzone były w 2016 roku i kosztowały ponad 230 tysięcy złotych. 

ul. Śląska, Paderewskiego– budowa kanalizacji sanitarnej o długości 0,5 km. Koszt 160 tys. zł.

ul. Wandy, Świstackiego, Kopernika– budowa kanalizacji sanitarnej o długość 1,5 km. Koszt 400 tys. zł.

Podłęże ok 4 mln zł na inwestycje wod-kan

W latach 2012 – 2015 na jednym z największych osiedli w Jaworznie wymieniona została sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Dzięki temu mieszkańcom Podłęża, woda m.in. z ujęcia Piaskownia, dostarczana jest nowymi rurami. Posiada ona stałe, uregulowane ciśnienie oraz parametry jakościowe. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych na Podłężu, szacowana jest na blisko 4 mln zł.

Azot, Stara Huta, Pszczelnik – 1,8 mln zł na inwestycje wod-kan

Azot/Szelonka – modernizacja kanalizacji sanitarnej obejmującej swym zakresem
40 podłączeń do prywatnych posesji oraz budynek Przedszkola nr 15. Budowa powyższej sieci kanalizacyjnej prowadzona była na odcinku 1,3 km i kosztowała 0,5 mln zł.

ul. Chopina– budowa kanalizacji sanitarnej 0,2 km. Koszt przedsięwzięcia ok 170 tys. zł

ul. Żywiczna, Szelonka – budowa kanalizacji sanitarnej o długości 0,9 km oraz przebudowa sieci wodociągowej o długości 2 km. Koszt zadania blisko 800 tys. zł.

Pszczelnik, Marusarzówny– budowa kanalizacji sanitarnej o długości 0,6 km. Koszt inwestycji ok 230 tys. zł.

ul. Hibnera– zakończona w lutym 2018 dotyczyło budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,4 km kosztowała 160 tys. zł.