Milionowe inwestycje wod-kan w dzielnicach cz.3

Milionowe inwestycje wod-kan w dzielnicach cz.3

W tym tygodniu przedstawiamy kolejne trzecie podsumowanie inwestycyjnych dokonań spółki wodociągowej w ostatnich latach. Tym razem są to inwestycje obejmujące m.in. budowę, przebudowę, czy też wymianę sieci wod-kan w osiedlach: Cieżkowice, Pieczyska, Góra Piasku, Długoszyn, Szczakowa.

Ciężkowice i Pieczyska – blisko 70 mln zł na inwestycje wod-kan

W ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzno – faza I”, w Pieczyskach i Ciężkowicach powstało 50 km kanalizacji. Wartość prac realizowanych do 2014 opiewała na kwotę 50 mln zł brutto. Kanalizacja powstała dla 2000 posesji. Dla tego przedsięwzięcia uzyskano efekt ekologiczny, co przełożyło się na blisko 100% zainteresowanie mieszkańców podłączeniem do sieci sanitarnej. Łącznie, na jaworznicki projekt kanalizacyjny faza I – VI spółka wodociągowa wydała ponad 300 mln zł, natomiast dotacja NFOŚiGW wyniosła 160 mln zł.

ul. Ciężkowicka – przebudowa sieci wodociągowej (ok 3,2 km) wraz z przyłączami do budynków (ok, 05 km). Koszt ponad 1,8 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na listopad 2018 r. Zakres robót obejmuje wymianę sieci od ul. Botanicznej do skrzyżowania z ul. Ks. Mroczka. Większość prac wykonywana jest przewiertami.

ul. Karola Pniaka – W ulicy Pniaka zrealizowano sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki bytowe w kierunku przepompowni znajdującej się na ulicy Bukowskiej. Początek nowej kanalizacji zaczyna się na skrzyżowaniu ulic Pniaka i Przemysłowej i prowadzi do skrzyżowania ulic Józefa Poniatowskiego i Pożarowej. Do wybudowanej kanalizacji włączone zostały wszystkie przykanaliki znajdujące się na całej jej długości. Łącznie 11 budynków. Inwestycja kosztowała 127 tys. zł brutto.

SUW Piaskownia – 11 września 2013 roku oficjalnie uruchomiono pierwsze w Jaworznie powierzchniowe ujęcie wody pitnej SUW Piaskownia. Ujęcie produkuje wodę dla 40 000 mieszkańców. Wszystko dzięki maksymalnej produkcji dobowej, która wynosi 10 000 m3 na dobę. Woda na ujęciu pobierana jest bezpośrednio z Kanału Centralnego. Dla dalszego ekologicznego i prawidłowego uzdatnienie wody powstały nowe budynki, w których zainstalowano m.in. kolumnę desorpcji, odpowiedzialną za usunięcie dwutlenku węgla oraz za natlenienie wody, filtry piaskowe i węglowe do zatrzymania wszelkich zawiesin i związków organicznych, a także system ozonowania wody i lampy UV służące do redukcji z wody substancji organicznych. Koszt nowego ujęcia wyniósł 19 mln zł. Realizacja tego zadania pozwoliła na uniezależnienie się Jaworzna od zewnętrznych dostawców wody pitnej.

Góra Piasku, Długoszyn – ponad 21 mln zł na inwestycje wod-kan

W ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I” w osiedlu Góra Piasku oraz Długoszynie powstało 31 kilometrów kanalizacji sanitarnej oraz 5 tłoczni i przepompowni. Dzięki temu mieszkańcy ponad 1000 posesji w Jaworznie podłączyli się do kanalizacji sanitarnej. Koszt tego zadania to ponad 20 mln zł.

ul. Węgrzyna/ Wesoła – w 2008 roku nastąpiła wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku 300 metrów. Koszt inwestycji ponad 100 tyś.

ul.Chrobrego/Powstańców Warszawy – modernizacja sieci wodociągowej o wartość 70 tyś. W latach 2018 – 2019 będzie realizowany I etap inwestycji polegającej na wymianie sieci wodociągowej w następujących ulicach osiedla Góra Piasku: Górnośląskiej, Jaworznickiej, Sadowej, Wesołej, Miedzianej, Żeromskiego. Łącznie, planowane jest wykonanie 5 km nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, a szacowany koszt inwestycji to blisko 1,5 mln zł.

Szczakowa – 4 mln zł na inwestycje wod-kan

ul. Ogrodowa – W 2008 roku zrealizowano inwestycję związaną z przyłączeniem budynków o numerze 4,6,7,8 do kanalizacji miejskiej. Podczas tego zadania wybudowano blisko 400 metrów kanalizacji.

ul. Kilińskiego – wymiana sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej, a także odtworzenie nawierzchni drogowej na całej długości ulicy. Efektem tego jest nowa infrastruktura wodno – kanalizacyjna o długości 200 metrów. Koszt przedsięwzięcia wraz z robotami drogowymi to 300 tys. zł.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Szczakowa. Inwestycja obejmująca wymianę ponad 3,5 km sieci, została zrealizowana w ulicach: Kolejarzy, Kościuszki, Topolowej, Daszyńskiego, Ariańskiej, Parkowej, Cichej, Boya Żeleńskiego, Ogrodowej, Ariańskiej, Parkowej, Szklarskiej, Wróblewskiego. Wartość zadania, które zakończyło się w lipcu 2016, wyniosło ponad 2,6 mln zł, z czego 266 tys. zł pochodziło ze środków WFOŚIGW w Katowicach. W latach 2018 – 2019 realizowany będzie drugi etap przebudowy sieci kanalizacyjnej w osiedlu Szczakowa. Inwestycja obejmie swym zakresem 2,4 km w ulicach: Kazimierza Wielkiego, Ujejskiego, Słowiańska, Piastowska. Planowany koszt inwestycji to 1,4 mln zł.