Milionowe inwestycje wod-kan w dzielnicach cz.4

Milionowe inwestycje wod-kan w dzielnicach cz.4

Poniżej czwarta, ostatnia część podsumowująca inwestycyjne działania jaworznickich wodociągów w dzielnicach. Dzisiejsze prezentowane zadania obejmują m.in. budowę, przebudowę, czy też wymianę sieci wod-kan dla osiedla Stałego, Łubowca i Dąbrowy Narodowej.

os. Stałe, rejon Elektrowni – 8 mln zł na inwestycje wod-kan

Kalinowa – W maju 2012 zakończyła się wymiana sieci wod-kan na ulicy Kalinowej. Dzięki niej mieszkańcy Osiedla Stałego zyskali blisko 3 km nowego wodociągu i 0,5 km nowej kanalizacji. Prace kosztowały spółkę wodociągową 1,5 mln zł. Roboty budowlane prowadzone były na całej długości ulicy Kalinowej, od skrzyżowania z ulicą Katowicką, dalej przez skrzyżowanie z ulicą Starowiejską, aż do jej końca. Natomiast w 2008r. zakończono modernizację kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej oraz Dalekiej. Koszt inwestycji 257 tys. zł netto.

os. Stałe – Wraz z prowadzonymi pracami przy przebudowie całego układu drogowego wymieniono sieć magistralną doprowadzającą wodę do osiedla.

  • W 2014 przeprowadzono modernizację sieci kanalizacyjnej w ulicy Jaśminowej/Armii Krajowej. Wymieniony odcinek dotyczył kanalizacji o długości 800 metrów. Stare betonowe rury zostały zastąpione nowymi, wykonanymi z materiałów gwarantujących szczelność oraz odporność na korozję chemiczną. Prace kosztowały ponad 0,5 mln zł.
  • W listopadzie 2015 zakończyła się wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Stałym. Pierwszy etap obejmował zmodernizowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w takich ulicach jak: Aleja Tysiąclecia, Powstańców Śląskich, Janusza Kusocińskiego, Partyzantów, Wyczółkowskiego, Radosnej, Marii Curie-Skłodowskiej, Łukasiewicza, Hanki Sawickiej, Morcinka. Łącznie 2,4 km sieci wodociągowej oraz 2,1 km sieci kanalizacyjnej. Drugi etap dotyczył wymiany sieci w ulicach: Powstańców Śląskich, Warskiego, Partyzantów Oskara Langego. W sumie 1,6 km sieci wodociągowej oraz 1,3 km kanalizacji. Realizacja tych dwóch etapów kosztowała ponad 3 mln zł.
  • W latach 2017-2018 roku nastąpiła wymiana sieci wodociągowej o łącznej długości 2 kilometrów w ulicy Langego, Sempołowskiej, Starowiejskiej. Powstała również nowa sieć sanitarna w ulicy Klonowej, Jaśminowej, a także sieć wod-kan do budynków oświaty, czyli szkoły i przedszkoli, które na tym terenie funkcjonują. Łącznie Spółka wydała na to zadanie 1,5 mln złotych.
  • Przebudowa przepompowni ścieków Siłownia II była kolejnym etapem porządkowania naturalnych zlewni ścieków z dzielnicy Łubowiec, Dąbrowa Narodowa i Osiedle Stałe. Na ten cel wodociągi otrzymały kolejne milionowe wsparcie z Unii Europejskiej. Modernizacja Siłowni II zakończyła się w listopadzie 2015 roku i kosztowała ponad 3,3 mln zł netto. Swoim zakresem obejmował m.in. wymianę sieci technicznej, zagospodarowanie i oświetlenie terenu, przebudowę ciągów pieszo – jezdnych, budowę zbiornika retencyjnego, stworzenie dwóch stanowisk dla samochodów asenizacyjnych dowożących ścieki z nieskanalizowanych terenów miasta oraz rozbudowę obiektu o zaplecze socjalne dla obsługi.

Dąbrowa Narodowa, Łubowiec – 27 mln zł na inwestycje wod-kan

Zubrzyckiego – W 2011 przeprowadzono przebudowę kanalizacja w ul. Zubrzyckiego. Roboty prowadzone były na odcinku 160 metrów, a ich całkowita wartość wyniosła 260 tys. zł.

Łubowiec – Tu Spółka w pierwszym półroczu 2018 roku wydała 1,7 mln zł na wymianę ponad 2 kilometrów wodociągu i 2 kilometrów kanalizacji w ulicach Wyspiańskiego, Łubowiec, Sucharskiego, Hałdy, Wybickiego.

Dąbrowa Narodowa – Spółka posiada projekt budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy, której budowa ma być realizowana w latach 2019 – 2020. Zakres zaprojektowanej kanalizacji w Dąbrowie Narodowej obejmuje około 20 km sieci sanitarnej dla ponad 550 posesji oraz dodatkowo modernizacje 19 km sieci wodociągowej. Realizacja inwestycji jest elementem projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza VI”. Szacunkowa wartość zadania to ponad 20 mln zł.