Milionowy plan rozbudowy sieci wod-kan przyjęty. Wilkoszyn, Jeziorki i Cezarówka zostaną wyposażone w kanalizację !!!

Milionowy plan rozbudowy sieci wod-kan przyjęty. Wilkoszyn, Jeziorki i Cezarówka zostaną wyposażone w kanalizację !!!

Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Jaworzno sp.  z o. o., które odbyło się 15 stycznia, Prezydent Miasta Paweł Silbert zatwierdził wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan nakłada na przedsiębiorstwo wodociągowe zakończenie obecnych i kontynuację dalszych inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury wod-kan. Plan obejmuje lata  2018 – 2021, a jego łączna wartość szacowana jest na 93 mln zł.

Przedstawiony plan to konsekwencja naszej polityki dotyczącej wymiany sieci wod-kan dla mieszkańców. Od 2010 realizowany jest w mieście projekt kanalizacyjny, który doczekał się już sześciu edycji. Od tego czasu za blisko 320 milionów złotych, wodociągi wybudowały i zmodernizowały ponad 150 kilometrów sieci dla 15 tysięcy jaworznian. Zmodernizowane zostały także obiekty techniczne. Ujęcia wód głębinowych, zbiorniki wody na Warpiu, oczyszczalnia ścieków, a co najważniejsze oddaliśmy do użytkowania nowoczesne ujęcie wody pitnej Piaskownia. Uruchomienie tego ujęcia pozwoliło obniżyć cenę wody, która od 2014 roku utrzymuje się na tym samym poziomie. Ten plan to nasza konkretna wizja, cel dla dalszego rozwijania Jaworzna, jego dzielnic i dbania o środowisko – wyjaśnia Prezydent Miasta Paweł Silbert.

Opracowany plan za swój cel przyjmuje także aspekt ekologiczny. Poprzez budowę nowych odcinków kanalizacji i podłączenia do niej nowych dzielnic i mieszkańców ma zapewnićnie tylko komfort funkcjonowania gospodarstw domowych, ale i ochronę warstw wodonośnych i gruntów. Plan rozwoju zakłada również utworzenie na terenie Jaworzna komputerowego modelu sieci wodociągowej, który pozwoli zarządzać m.in. produkcją wody na ujęciach własnych oraz pozwoli na jej manualne i automatyczne sterowanie. W przyjętym dokumencie znajduje się również zadanie związane z drugim etapem modernizacji oczyszczalni ścieków Jeleń Dąb, zwłaszcza jej części mechanicznej.

Oprócz obecnie prowadzonych zadań m. in. w Byczynie i Jeleniu Łęgu, zamierzamy  wybudować nową sieć kanalizacyjną dla dzielnic: Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna i Dolna. Również  sieć wodociągowa o łącznej długości 615 kilometrów  ma wzrosnąć o kolejne 6 kilometrów – wyjaśnia Prezes Wodociągów Jaworzno sp. z o. o. Józef Natonek.

Przyjęty plan uwzględnia także sposób finansowania zamierzonych inwestycji. Finansowanie ma opierać się w głównej mierze na maksymalnym wykorzystaniu środków zewnętrznych
oraz środków własnych Spółki.