Minione wydarzania 2018 roku

Minione wydarzania 2018 roku

Już za kilka godzin w nasze progi przybieży 2019 Rok. Zanim jednak zaczniemy snuć nowe plany i postanowienia, cofnijmy się jeszcze wstecz o kilka miesięcy, by przypomnieć najważniejsze wydarzenia i inwestycje realizować w jaworznickich wodociągach.

Nowa nazwa i nowe cele

Rok 2018 w wodociągach zaczął się z przytupem i z wielkimi zmianami. 17 stycznia 2018 roku zmianie uległa nazwa Spółki tj. z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. na Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. Stara nazwa, zarówno pełna jak i jej skrót, na pewno nie należała do łatwych. Natomiast nowa nazwa Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. jest zapewne krótka, łatwa w wymowie i łatwa do zapamiętania. Nie zawiera specjalistycznych terminów określających specyfikę działalności spółki, a zamiast nich nazwę miasta w którym spółka działa. Po zmianie nazwy i pozytywnie zakończonych projektach kanalizacyjnych Władze miasta postawiły przed przedsiębiorstwem kolejne wyzwanie inwestycyjne. Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Jaworzno sp. z o. o., które miało miejsce 15 stycznia, Prezydent Miasta Paweł Silbert zatwierdził wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan, który nakłada na wodociągi zakończenie obecnych i kontynuację dalszych inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury wod-kan w latach 2018 – 2021. Łączna wartość szacowanych i zapisanych w planie zadań to ponad 93 mln zł. Znalazły się w nim takie projekty jak: budowa nowej sieć kanalizacyjnej dla dzielnic: Dąbrowa Narodowa, Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna i Dolna. Również sieć wodociągowa o łącznej długości 615 kilometrów ma wzrosnąć o kolejne 6 kilometrów. Plan rozwoju zakłada również utworzenie na terenie Jaworzna komputerowego modelu sieci wodociągowej, który pozwoli zarządzać m.in. produkcją wody na ujęciach własnych oraz pozwoli na jej manualne i automatyczne sterowanie.

Kanalizacji ciąg dalszy

Po tym dokumencie, wyznaczającym wodociągowcom kolejną drogę inwestycyjną, przyszedł czas na realizację jego pierwszego założenia – dokończenia obecnie prowadzonych inwestycji. Co stało się niespełna trzy miesiące po jego podpisaniu. W maju zakończone zostały prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Jeleniu Łęgu. Prace te zakończyły się po ponad 20 miesiącach. W tym czasie wybudowano 9 km kanalizacji dla 1200 mieszkańców, przekopano 44 160 m3 ziemi, posadowiono 336 studni o łącznej głębokości ponad 1 kilometra i ułożono około 23 700 m2 nawierzchni asfaltowej. Na tą kanalizację mocno wyczekiwali mieszkańcy, co znalazło swoje odzwierciedlenie w licznych wnioskach i podłączeniach. Na całkowite zakończenie inwestycji kanalizacyjnej w Byczynie realizowanej dla 3500 mieszkańców trzeba jeszcze poczekać. Firma Omega swoją część już zakończyła. Firma Wolimex ze swoim kontraktem, a dokładnie z odtworzeniem nawierzchni, upora się do końca pierwszego kwartału 2019 r. Mawia się, że „Świat, czy też życie nie lubi próżni”, dlatego kończąc Byczynę firma ogłosiła i przygotowała przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Dąbrowy Narodowej. Budowa ma być realizowana w latach 2019 – 2020. Zakres zaprojektowanej kanalizacji w Dąbrowie Narodowej obejmuje około 20 km sieci sanitarnej dla ponad 550 posesji oraz dodatkowo modernizacje 19 km sieci wodociągowej.

Inwestycje mniejsze i większe

Oprócz kanalizacji inwestycje 2018 roku kręciły się również wokół wodociągów i instalacji wodociągowych. Od maja 2018 prowadzone były prace związane z wymianą i modernizacją sieci wodociągowej na odcinku ponad 3 km w Ciężkowicach. Jej koszt to blisko 2 mln zł. W czerwcu w Osiedlu Gigant rozpoczęła się przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Na tym mocno uzbrojonym terenie, gdzie funkcjonuje rozbudowany układ sieci podziemnych, wymieniona została instalacja wodociągowa o łącznej długości ponad 1 300 metrów. W lipcu natomiast wystartowała budowa i montaż za ponad 1 mln zł systemu odwróconej osmozy na ujęciu J. Dąbrowski. Notabene w listopadzie układ do odwróconej osmozy oraz ozonowania oglądała i podziwiała delegacja z Tanzanii. Natomiast w wakacje zakończyła się inwestycja związana z wymianą sieci wodociągowej w os. Stałym o łącznej długości 2 kilometrów. Powstała tam również nowa sieć sanitarna, a dokładnie w ulicy Klonowej, Jaśminowej, a także sieć wod-kan do budynków oświaty, czyli szkoły i przedszkoli, które na tym terenie funkcjonują. Łącznie Spółka wydała na to zadanie 1,5 mln złotych. Trzeba dodać, że po zakończeniu inwestycji w Jeleniu Łęgu rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulic znajdujących się w pobliżu Jeleńskiego Rynku. I tu znów dochodzimy do tematu kanalizacji. A raczej do miejsca gdzie pobrana i zużyta w gospodarstwach domowych woda trafia. Pisząc o wydarzeniach 2018 roku nie można pominąć tak ważnego faktu jaki miał miejsce we wrześniu 2018 r., a mianowicie przystąpienia do II etapu modernizacji Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb. W 2015 roku zmodernizowana, rozbudowana i częściowo uszczelniona została jej część biologiczna. Teraz rozpoczął się drugi etap modernizacji obiektu, obejmujący przebudowę i hermetyzację komory wlotowej i hali krat, wymianę pomp i rurociągów podziemnych, przebudowę instalacji do wirowania osadu oraz dostosowanie piaskownika do obecnych potrzeb. Ponadto sprzed oczyszczalni na jej teren przeniesiona zostanie stacja zlewcza, co w ocenie ma zmniejszyć i odizolować niepożądane zjawiska zapachowe pojawiające się przy zrzucie ścieków przez beczkowozy. Do tych wymienionych powyżej wydarzeń należy jeszcze dodać działania związane z budową prywatnych podłączeń kanalizacyjnych (podłączenie ponad 200 posesji z dzielnicy Jeleń Łęg), stałą produkcję wody pitnej (ponad 5 mln m3), obsługę radiowych odczytów wodomierzy (100% odbiorców, czyli około 15 tysięcy punktów rozliczeniowych posiada radiowe nakładki), montaż mobilnego zraszacza na Rynku oraz udział i promocja wody pitnej na jaworznickich imprezach miejskich. Ważnym punktem 2018 roku był również fakt, iż po raz czwarty z rzędu Spółka nie wprowadziła zmiany ceny wody, utrzymując ją na niezmienionym poziomie. Tak w telegraficznym, wręcz ekspresowym skrócie prezentował się odchodzący 2018 rok w wodociągach. Plany na 2019 również klarują się interesująco, o czym niebawem napiszemy.