Modernizacja kanalizacji na os. Stałym

Modernizacja kanalizacji na os. Stałym

Złogi tłuszczy spożywczych, piasek oraz elementy stałe to główne przyczyny powstawania niedrożności w sieci kanalizacyjnej. Mają one bezpośrednie przełożenie na zmniejszającą się średnicę przepływu instalacji. Taka sytuacja pojawiła się m.in. na ulicy Jaśminowej oraz Armii Krajowej. Niebawem, poprzez właściwą modernizację kanalizacji, zostanie ona rozwiązana. Na osiedlu Stałym wymieniony zostanie odcinek kanalizacji o długości 800 metrów.

Stare betonowe rury zostaną zastąpione nowymi, wykonanymi z materiałów gwarantujących szczelność oraz odporność na korozję chemiczną.

Roboty wykonane zostaną częściowo tradycyjnym wykopem oraz częściowo metodą bezwykopową tzw. krakingiem, gdzie specjalna metalowa głowica, wciągana do starego kanału, spowoduje jego skruszenie. Równocześnie z głowicą rozrywającą wprowadzony zostanie nowy rurociąg  tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Nowa kanalizacja zapewniająca bezawaryjne oraz grawitacyjne odprowadzenie ścieków
z budynków mieszkalnych powstanie do grudnia 2014 za blisko 0,5 mln zł.

Jednocześnie przypominamy o prawidłowym użytkowaniu kanalizacji sanitarnej. PAMIĘTAJMY, aby do toalety NIE WRZUCAĆ, a także NIE WYLEWAĆ: olei, smarów, benzyny, ścierek, żwiru, piasku, popiołu, włosów, resztek jedzenia, środków higieny osobistej, pampersów, pałeczek higienicznych, czy gąbek. W ten sposób unikniemy nieprzyjemnych dla nas wszystkich zdarzeń.