Modernizacja oczyszczalni na ukończeniu

Modernizacja oczyszczalni na ukończeniu

Wielkimi krokami zbliża się koniec prac modernizacyjnych na Oczyszczalni Ścieków Jeleń Dąb. Rozpoczęły się one w marcu 2014 roku i zgodnie z planem zakończą się w lipcu 2015 roku.  Wszystkie prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W nowym reaktorze oczyszczane są już ścieki, a stary poddawany jest renowacji. Niebawem rozpocznie się na nim montaż nowych barierek oraz podestów.

W przygotowaniu jest także montaż nowego separatora piasku oraz pomp w komorze wstępnej denitryfikacji. Zupełnie nowy wygląd i blask zyskały także osadniki wtórne wraz z mieszalnikami. Służą one do oddzielenia osadu czynnego (żywych bakterii) od oczyszczonych ścieków – tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel. Jak już wspomniano w następnej kolejności będą wykonywane prace związane z: modernizację części mechanicznej, w tym pompowni głównej oraz separatora piasku. W przyszłości projekt przewiduje także zhermetyzowanie części biologicznej, co ma zmniejszyć uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest częścią II fazy unijnego projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna”. Wartość tego projektu to 72 mln zł, z czego 35 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Sama renowacja oczyszczalni kosztować będzie ponad 18 mln zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.