Modernizacja wodociągu na ul. Miodowej

Modernizacja wodociągu na ul. Miodowej

Pracowicie zapowiadają się wakacje w przedsiębiorstwie wodociągowym. Po zakończeniu prac na os. Pszczelnik i rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Lipinka/ul. Koniówki, jaworznicki MPWiK rozpoczął kolejną inwestycję. Tym razem na odcinku 300 m, przebudowany i wymieniony zostanie rurociąg w ul. Miodowej. Ma to ułatwić dostarczanie wody oraz uporządkować układ sieci zasilającej.
Większość budynków znajdujących się na końcu ul. Miodowej zasilana jest w wodę siecią wodociągową o tzw. układzie „pajęczym”. Oznacza to, iż istniejące budynki oraz nowopowstałe zostały podłączane do rurociągów znajdujących się na pobliskich, sąsiadujących działkach. Często do rurociągów o mniejszych przekrojach. Taki układ znacznie wpływał na dostawę wody do posesji, zwłaszcza na wahania ciśnienia wody w kranach.
Mała średnica rurociągu nie pokrywała w sposób wystarczający zaopatrzenia w wodę istniejące budynkitłumaczy Sławomir Grucel z MPWiKDlatego rurociąg w ul. Miodowej zostanie przebudowany i uporządkowany na sieć wodociągową uliczną, biegnącą wzdłuż wydzielonej drogi dojazdowej. Ułatwić ma to w przyszłości eksploatację sieci oraz wpływać znacząco na jej jakość.

Oprócz budowy rurociągu ulicznego, przebudowanych zostanie osiem przyłączy wodociągowych. Ich dokładny przebieg w terenie został już uzgodniony z właścicielami posesji. Dodatkową informacją może być fakt, iż część zadania ma zostać wykonana z wykorzystaniem jednej z metod bezwykopowych – przewiertu sterowanego. Ma to wpłynąć na mniejszą ingerencję w nawierzchnię drogi, na mniejszy zakres prac odtworzeniowych, a tym samym na mniejszą uciążliwość dla mieszkańców.

Staramy się wykorzystać w naszych pracach nowe technologie, rozwiązania. Niedawno przy modernizacji kanalizacji na ul. Gwarków, Tuwima, Szymanowskiego, wykorzystaliśmy jedną z metod, wtłaczając żywiczny rękaw na wymiar rur kanalizacyjnych, czy obecnie gdzie na niewielkim fragmencie budowy kanalizacji w dzielnicy Jeleń wykonaliśmy przewiert pod jezdnią w celu połączenia z kolektoremdodaje Sławomir GrucelMetody bezwykopowe to metody, które sprawdzają się w gęstej, wąskiej zabudowie, oraz tam gdzie liczy się czas i mniejsza ingerencja w zmianę organizacji ruchu ulicznego.

Koszt inwestycji, której termin realizacji zaplanowany jest na trzy miesiące, MPWiK szacuje na 120 tysięcy. Generalnym wykonawcą jest firma AQUA SYSTEM z Bielska Białej.