Modernizacja zbiorników wody pitnej „WARPIE”

Modernizacja zbiorników wody pitnej „WARPIE”

Spółka wodociągowa rozpoczęła prace remontowe zbiorników i komór służących do gromadzenia i przechowywania wody pitnej. W pierwszym, zaplanowanym na ten rok etapie prac, renowacji poddane zostaną żelbetowe konstrukcje budowli wraz z armaturą. Koszt rozpoczętych robót szacowany jest na 3,5 mln. zł.
Jaworznickie zbiorniki wody pitnej pracują w układzie pięciu zbiorników – dwa ‘nowe” oraz trzy „stare”. Ich średnica wynosi od 21 do 25 metrów. Jako obiekty technologiczne zapewniają ciągłość w dostawie wody pitnej dla miasta – szczególnie dla centralnych oraz południowych dzielnic. W swych wnętrzach nowe zbiorniki potrafią zgromadzić po 2500 m3, natomiast starsze podziemne obiekty po 1700 m3 każdy.
Zbiorniki wody pitnej są ważnym elementem systemu wodociągowego, jaki działa na terenie naszego miasta. Są znaczące pod względem bezpieczeństwa dla dostaw wody oraz pod względem przeciwpożarowym – podkreśla Prezes Zarządu MPWiK Józef Natonek – Dlatego dalszy właściwy stan struktury powierzchni wewnętrznej jak i zewnętrznej zbiorników oraz szeregu instalacji ma niebagatelne znaczenie dla ich dalszego prawidłowego funkcjonowania. Biorąc pod uwagę specyficzne i niesprzyjające, wilgotne środowisko oraz okres eksploatacji, konserwacja powyższych obiektów jest niezwykle na ten czas pożądana.

Modernizacja z racji na konieczność utrzymania ciągłości pracy zbiorników zaplanowana została na trzy etapy. W pierwszym etapie naprawie podlegać będą dwa zbiorniki powierzchniowe i polegać ona będzie m.in. na wymianie wewnętrznych rurociągów na rurociągi ze stali kwasoodpornej, wymianie rurociągów doprowadzających oraz odprowadzających zimną wodę pitną, wymianie armatury, zasuw na przepustnice z napędem elektrycznym, wymianie kanalizacji deszczowej oraz na odnowieniu pokryć dachowych.
Drugi z etapów zakłada renowację zbiorników podziemnych wraz z ukształtowaniem nowej skarpy ziemnej. W późniejszych działaniach projekt przewiduje także stworzenie nowego układu zasilania elektrycznego, układu oświetleniowego, ogrodzenia oraz montaż instalacji przeciwwłamaniowych i systemu monitoringu.
Jak zaznacza Prezes Natonek całościowa modernizacja, może wynieść nawet 6 mln. zł. Stąd w 2010 chcielibyśmy skupić się na pracach związanych z wyremontowaniem i uszczelnieniem powierzchni wewnętrznych i elewacji zewnętrznych dwóch zbiorników wolnostojących. Do tego użyte zostaną specjalne mieszanki betonów, wykorzystywane w renowacjach budowli żelbetowych. Poprzez zastosowanie najlepszych materiałów i przyjęte technologie naprawcze, obiekt będzie posiadał łatwą do czyszczenia z biofilmów powierzchnię – wyjaśnia Józef Natonek. 
Tego roczne prace o wartości 3,5 ml. zł. zakontraktowane zostały na okres 11 miesięcy tj. do listopada. Ich generalnym wykonawcą jest konsorcjum specjalizujące się w odnowie powierzchni żelbetowych OTIK z Gdyni.