Modernizacja zbiorników wody pitnej

Modernizacja zbiorników wody pitnej

Zakończono remont zbiorników wody pitnej „WARPIE”. Remont trwał blisko dwa lata i kosztował 4,6 mln. zł.

Jaworznickie zbiorniki wody pitnej „WARPIE” znajdują się w środkowej części miasta. Pracują w układzie pięciu zbiorników – dwa „nowe” (z lat 70.) oraz trzy „stare”. Ich średnica wynosi od 21 do 25 m, a ich wysokość to prawie 9 metrów. Jako obiekty technologiczne zapewniają ciągłość dostaw wody pitnej dla miasta, szczególnie dla centralnych i południowych dzielnic (Śródmieście, Podwale, Bory, Stara Huta). W nowych zbiornikach można zgromadzić po 2500 m3 wody, natomiast w starszych podziemnych obiektach po 1700 m3.

 

Przeprowadzone prace modernizacyjne dotyczyły dwóch „nowych” powierzchniowych zbiorników. – Decyzję o remoncie podjęto z przyczyn technicznych – długi okres użytkowania obiektów w warunkach ekstremalnej wilgotności sprawił, że ich konserwacja była konieczna. Należało odnowić i uszczelnić obiekty, zwłaszcza ich wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie, oraz poszycia dachowe. Również armatura obiektu wymagała szybkiej wymiany – wyjaśnia Prezes Zarządu MPWiK Józef Natonek.

 

W trakcie prac, renowacji poddane zostały żelbetowe konstrukcje budynków oraz ich elewacje wewnętrzne i zewnętrzne. Zewnętrzna otulina betonowa, która utraciła swoje właściwości ochronne, została skuta, a na jej miejsce położono nową warstwę betonu natryskowego. Ściany zbiorników i ewentualne ubytki w betonie zostały uszczelniane żywicą poliuretanową, do czego wykorzystano metodę tzw. iniekcji wysokociśnieniowej. Rurociągi dopływowe, odpływowe oraz spustowe zastąpiono armaturą ze stali kwasoodpornej oraz z żeliwa sferoidalnego. W efekcie w „nowych” zbiornikach naprawiono wszystkie wewnętrznych powierzchnie – ściany, słupy, stropy. Zamontowano system alarmowy oraz monitorujący poziom lustra wody.

Zakończony etap kosztował 4,6 mln. zł. Jego generalnym wykonawcą było konsorcjum specjalizujące się w odnowie powierzchni żelbetowych, firma OTiK z Gdyni.

W planach MPWiK jest remont pozostałych trzech zbiorników. Kompleksową modernizację wszystkich pięciu budowli zaplanowaliśmy na kilka etapów. Pierwszy najbardziej kosztowny już zrealizowano. Jeśli będzie to możliwe kolejne etapy chcielibyśmy przeprowadzić w latach  2012/2013 r. – dodaje Prezes Natonek.

Iniekcja wysokociśnieniowa najskuteczniejsza metoda uszczelnienia i usuwania przecieków. Polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem substancji uszczelniającej przez układ nawierconych otworów. Podczas iniekcji uszczelnianie są widoczne przecieki, rysy i pory. Istotny jest dobór właściwego materiału iniekcyjnego. Mogą to być produkty mineralne (np. zaczyny cementowe) lub tworzywa sztuczne (np. żywice epoksydowe).