Moździerzowców

Moździerzowców

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 21.05.2014 r., od godziny 10:00 do godziny 13:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Moździerzowców, Koszarowej, Smolnej, Garbarskiej, Wapniówka, Nizinnej, Pochyłej.
Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.