Moździerzowców

Moździerzowców

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 05.12.2012 od godziny 8:00 do godziny 16:00 wystąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Moździerzowców od nr 35 do 39 oraz od nr 56 do70.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.