Moniuszki

Moniuszki

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 21.06.2013 r., od godziny 8:00 do godziny 15:00, wystąpią braki w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Moniuszki 56, 58, 62, 71, 81, 84, 95, 101, 103, 105.
Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.
Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.