Moniuszki

Moniuszki

W związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowo – eksploatacyjnych w dniu 11-12.10.2012 od godziny 15:00 do godziny 21:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej do budynków mieszczących się przy ulicy Moniuszki od nr 2 do nr 84.

Po przywróceniu dostaw, może wystąpić chwilowe obniżenie parametrów fizyko – chemicznych wody.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.