Montaż wodomierza ogrodowego

Montaż wodomierza ogrodowego

Odbywa się na koszt odbiorcy. W celu uzyskania zgody na zabudowę wodomierza odbiorca zobowiązany jest wystąpić z niżej zamieszczonym wnioskiem do Działu technicznego o wydanie warunków technicznych. Zgodę taką może uzyskać właściciel, którego budynek podłączony jest do kanalizacji miejskiej i uiszcza opłaty za odprowadzanie ścieków. Fakt zamontowania wodomierza ogrodowego zgodnie z warunkami technicznymi należy zgłosić do tut. przedsiębiorstwa w godz. 7:10-14:50, które dokona odbioru technicznego i zleci oplombowanie wodomierza.