MPWiK wybuduje kanalizację dla nowych budynków mieszkalnych

MPWiK wybuduje kanalizację dla nowych budynków mieszkalnych

Podobnie jak prowadzone w 2008 roku prace na nowych już ulicach Zalipie i Skowronków, tak i obecnie rozpoczynające się prace na ulicy Chełmońskiego mają za zadanie uzbroić działki budowlane w podstawową infrastrukturę techniczną.
Tworzenie w tej części miasta kanalizacji sanitarnej, wodociągu ulicznego wraz z przyłączami i zabudową hydrantową, związane jest z rozpoczętą i prowadzoną przez Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego inwestycją polegającą na budowie siedmiu wolnostojących domów mieszkalnych – wyjaśnia Sławomir Grucel z MPWiK.
Na przedmiotowym terenie, znajdującym się naprzeciw Szpitala Miejskiego, planuje się wybudowanie rurociągu ulicznego wraz z przyłączami, który połączony zostanie z czynnym wodociągiem biegnącym wzdłuż ulicy Chełmońskiego. Podobnie sytuacja będzie wyglądała z siecią kanalizacyjną i jej przyłączami do budynków.

Poprzez włączenie jej do już istniejącej kanalizacji stworzona zostanie możliwość odprowadzania nieczystości płynnych  z powyższych posesji. Ponadto każdy z budynków wyposażony zostanie w nowoczesny zestaw wodomierzowy w celu indywidualnego rozliczania się z dostawcą.
Łącznie dla właściwej obsługi nowych budynków oraz ich mieszkańców MPWiK wybuduje 200 metrów sieci wodociągowej oraz 200 metrów sieci kanalizacyjnej za łączną kwotę 87 tys. zł. Prace rozpoczną się początkiem września, a zakończą się w połowie października. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest jaworznicka firma RISER.